11K影院手机版

11K影院手机版

当前位置:电影 > 动作片 > 猎仇者 电影

云播高清在线观看

BT种子迅雷下载 支持迅雷/UC浏览器

《猎仇者 电影》剧情介绍

猎仇者

◎片  名 猎仇者
◎译  名 一触即发 / Pay Back
◎年  代 2013
◎产  地 内地
◎类  别 悬疑,惊悚,犯罪
◎语  言 普通话
◎上映日期 2013-11-01
◎豆瓣评分 4.2
◎豆瓣链接  20497559
◎单集片长 85分钟
◎导  演 伏羲
◎编  剧 伏羲,康宁
◎主  演 吴镇宇,樊少皇,邓紫衣,林雪,杨丽菁,常铖,陈一榕

◎简  介
张金(樊少皇饰)系赫赫有名嘅黑帮马仔,这天,啱刑满释放嘅佢喺一间餐厅畀人追杀,对方对佢连开数枪后快手逃逸。命唔应该绝嘅张金并冇死,惊恐中佢喺怀疑究竟系边个要将佢置于死地。经过一番周密考虑,佢决定只身调查。首先,佢包落咗杨言(吴镇宇饰)嘅的士作交通工具,从此,杨言嘅命运同佢绑喺咗一齐。令张金百思不得其解嘅系自已得罪咗边个,非畀对方索取自已性命,佢锁定入狱前嘅三个仇家,伹最终又否定咗佢哋系猎杀自已嘅真凶,张金早年嘅犯罪生涯畀层层剥离开,杨言受雇于张金都系另外有所图,故事走向扑朔迷离……

猎仇者剧照1

猎仇者剧照2

猎仇者剧照3

猎仇者剧照4

相关推荐