11K影院手机版

11K影院手机版

当前位置:电影 > 日韩剧 > 内在美

云播高清在线观看

BT种子迅雷下载 支持迅雷/UC浏览器

《内在美》剧情介绍

内在美影片剧照1

◎片  名 内在美
◎译  名 爱上变身情人 / Beauty Inside
◎年  代 2018
◎产  地 韩国
◎类  别 剧情,爱情
◎语  言 韩语
◎上映日期 2018-10-01
◎豆瓣评分 7.8
◎豆瓣链接  30269039
◎总 集数 16集
◎单集片长 60分钟
◎导  演 宋贤旭
◎编  剧 林回音
◎主  演 徐玄振,李民基,李多喜,安宰贤,文知茵,罗映姫,李文秀,金姬贞,柳和荣,金承旭,李哲民 ,金成铃,金玟锡,罗美兰

◎简  介
剧版《内在靓》系一部治愈爱情喜剧,徐玄振将饰演个个月换一次面嘅顶级星韩世界,每个月喺一定时期佢会变成其他人面。而李民基篇饰演航空公司本部长徐道载,呢个睇落各方面都完美嘅男人有一个缺陷,就系人脸识别阻滞,为咗唔畀人发现,徐道载会努力观察啲人细嘅习惯,行路姿势,透过自己嘅努力维持住完美嘅形象。佢同韩世界嘅相遇后,生活发生咗墟冚冚变化。

相关推荐