11K影院手机版

11K影院手机版

当前位置:电影 > 剧情片 > 我爱法拉利

云播高清在线观看

BT种子迅雷下载 支持迅雷/UC浏览器

《我爱法拉利》剧情介绍

我爱法拉利

◎片  名 我爱法拉利
◎译  名 To Love Ferrari
◎年  代 1994
◎产  地 香港
◎类  别 剧情
◎语  言 粤语
◎上映日期 1994-11-26
◎豆瓣评分 6.2
◎豆瓣链接  1302040
◎总 集数 0集
◎单集片长 90分钟
◎导  演 陈家荪
◎编  剧 虞碧桃
◎主  演 周慧敏,邵仲衡,郭耀明

◎简  介
周小敏(周慧敏饰)一直美成为一个歌手,以实现亡乸心愿。与阿哥Sam(邵仲衡饰)相依为命。经朋友小圣子(赵继纯饰)介绍识咗周伟忠(郭耀明饰)同阿标(朱永龙饰),两个男仔都系小敏一见钟情。知道小敏嘅美后,阿标佢哋几个愿意自己出钱畀细敏出碟,但系因为共录音丫师发生争执导致小敏盲。当知朋友嘅举动后,小敏愤然离开后遭到标参,原来系毒贩想喺阿Sam嘅酒吧中兜售毒品,企图标参小敏以作到威胁……

我爱法拉利剧照1

我爱法拉利剧照2

我爱法拉利剧照3

我爱法拉利剧照4

相关推荐