11K影院手机版

11K影院手机版

当前位置:电影 > 科幻片 > 狂暴大蜈蚣

云播高清在线观看

BT种子迅雷下载 支持迅雷/UC浏览器

《狂暴大蜈蚣》剧情介绍

狂暴大蜈蚣

◎片  名 狂暴大蜈蚣
◎译  名 
◎年  代 2019
◎产  地 内地
◎类  别 科幻,冒险
◎语  言 普通话
◎上映日期 2019-11-01
◎豆瓣评分 
◎豆瓣链接  34869295
◎单集片长 71分钟
◎导  演 杜建伟
◎编  剧 蔡至伟
◎主  演 余非凡,张悦楠,杜季祥,安于晴,王延松

◎简  介
一个孤岛上嘅秘密实验室,呢班富家子弟嘅庆生派对,一位系爱生妒嘅男朋友,喺发现咗岛上嘅秘密生物实验,喺巨型百足追猎下,佢哋应该点几难逃出生天,喺孤岛上与巨型百足搏命相搏,靠住机智胆,后生啲人系咪可以喺巨型百足嘅口下存活?,冲天嘅火光,遍地嘅残砖碎瓦,勇敢挺身嘅后生仔,系咪可以战胜变异嘅巨型百足,可唔可以睇到听日曙光,佢哋究竟f可唔可以唔死离开呢座恐怖嘅小岛

狂暴大蜈蚣剧照1

狂暴大蜈蚣剧照2

狂暴大蜈蚣剧照4

狂暴大蜈蚣剧照5

相关推荐