11K影院手机版

11K影院手机版

当前位置:电影 > 科幻片 > 天空上尉与明日世界 电影

云播高清在线观看

BT种子迅雷下载 支持迅雷/UC浏览器

《天空上尉与明日世界 电影》剧情介绍

天空上尉与明日世界

◎片  名 天空上尉与明日世界
◎译  名 明日世界(台) / 轰天战士决战明日世纪 / 空军上校和未来世界 / 天空上校和明日世界
◎年  代 2004
◎产  地 美国
◎类  别 动作,科幻,冒险
◎语  言 英语
◎上映日期 2004-09-17
◎豆瓣评分 6.6
◎豆瓣链接  1308754
◎单集片长 106分钟
◎导  演 克里·孔兰
◎编  剧 克里·孔兰
◎主  演 格温妮斯·帕特洛,裘德·洛,安吉丽娜·朱莉,白灵,吉奥瓦尼·瑞比西,迈克尔·刚本,Laurence Olivier

◎简  介
呢一部科幻动作片。喺将来嘅某一日,纽约遭到咗明来历嘅攻击,个天上尉飞机师约瑟夫?苏立文(裘德洛饰)收到求救信号出手相助,喺经过激烈嘅较量后,纽约迎来咗暂时嘅平静,个天上尉都喺今次战斗中偶遇兼夹救下咗身为记者嘅旧各波莉(格温妮斯?帕特洛饰)。原来波莉所调查嘅单嘢同今次袭击呢有住千丝万缕嘅联系,背后有一个墟冚冚嘅阴谋。为咗迎接即将到嚟嘅恶战,保卫世界,佢哋向海军女子招谴队队长弗兰姬?库克(安吉莉娜?朱丽饰)同技术专家戴克斯(吉奥瓦尼?瑞比西饰)寻求咗帮助。一场正义与邪恶嘅较量揵咗序幕……

天空上尉与明日世界剧照1

天空上尉与明日世界剧照2

天空上尉与明日世界剧照3

天空上尉与明日世界剧照4

天空上尉与明日世界剧照5

相关推荐